top of page

Tõhus konfliktide juhtimine klienditeeninduses

Koolitusprogrammist

See veebikoolitus keskendub konfliktide mõistmisele klienditeeninduses ning konfliktide lahendamise tähtsusele jaemüügi valdkonnas. Jaekaubanduse kiire tempoga maailmas on konfliktid ja erimeelsused üsna tavalised – olgu tegemist pahameelse kliendi, frustreerunud töötaja või meeskonnaliikmete vahelise suhtlusprobleemiga. See koolitus on suunatud osalejatele vajalike oskuste ja teadmiste andmiseks, et tõhusalt ära tunda ja lahendada konflikte jaemüügis. Koolitus hõlmab mitmeid põhiteemasid, sealhulgas: 1. Sissejuhatus konfliktide olemusse klienditeeninduses ja jaemüügis. 2. Erinevate konfliktitüüpide äratundmine ja eskaleerumise varajaste märkide mõistmine. 3. Põhimõtted ja strateegiad konfliktide tõhusaks lahendamiseks. 4. Suhtlemisoskuste arendamine konfliktide lahendamiseks, sealhulgas aktiivne kuulamine ja empaatia. 5. Rahulolematute klientidega tegelemine ning tagasiside ja kaebuste positiivne käsitlemine. 6. Ennetusmeetmed ja järelmeetmed konfliktide vältimiseks ja lahendamiseks. Kokkuvõttes võimaldab see koolitus osalejatel olla paremad konfliktide lahendajad, mis omakorda aitab parandada klienditeenindust, suurendada klientide rahulolu ja lojaalsust ning edendada positiivset mainet jaemüügi valdkonnas.

Hind

€20.00

Already a participant? Log in

bottom of page